Стрелка: ideal vs. real

Стрелка - ideal

Стрелка - real

«Ш и з о к у л ь т у р а»

Стрелка - шизо

Ш и з о к у л ь т у р а